01570 422007

Open
Mon-Fri
8:30am to 4:30pm

Hanes Y Cwmni

Sefydlwyd cwmni Gwelliannau Cartref J a P gan y perchenog presennol John Thomas a’I fab Barry dros 20 mlynedd yn ol. Mae’n dal I fod yn fusnes deuluol gyda Helen, gwraig John, a Catrin, gwraig Barry, yn ogystal a Sally yn rhedeg y swyddfa. Mae John a Barry wedi cwblhau eu prentisiaeth fel seiri ac erbyn hyn maent yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaeth o safon I’w cwsmeriaid trwy baratoi y cynnyrch eu hunain.

Yn y dyddiau cynnar roedd y cynnyrch yn cael eu brynu i fewn oddi wrth cynhyrchwyr eraill, ond wrth i'r fusnes dyfu penderfynnodd John a Barry i agor ffatri i gynhyrchu drysau a ffenestri eu hunain. Golyga hyn hefyd fod ganddynt fwy o reolaeth dros safon y cynnyrch. Sefydlwyd y ffatri mewn uned fach ar Ystad Ddiwydiannol Llanbedr Pont Steffan. Yn y dyddiau cynnar roedd John a Barry yn paratoi'r cynnyrch eu hunain, ac wedyn mynd allan I’w gosod ond wrth i'r fusnes dyfu roedd yn rhaid cyflogi pobl i'w helpu i wneud hyn.

Staff Ddwyieithog

Gydag amser tyfodd y fusnes yn rhy fawr i’r safle gwreiddiol ac fe benderfynnwyd i brynnu hen ffatri ddillad ‘Slimma’ er mwyn ehangu’r fusnes eto ac erbyn hyn mae pymtheg o staff yn cael eu cyflogi.

Yn J & P rydym yn ymfalchio yn y ffaith bod mwyafrif helaeth y staff yn medru siarad Cymraeg. Rydym yn credu fod hyn yn bwysig iawn mewn ardal gwledig lle mae nifer y siaradwyr Cymraeg yn uchel. Rydym yn medru siarad gyda'n cwsmeriaid yn rhugl yn y Gymraeg neu yn Saesneg ac mae hyn yn sicrhau bod ein cwsmeriaid yn gyfforddus yn siarad a delio gyda'n staff ni.

Y Gymuned Leol

Mae J & P yn gwmni sy'n ystyried ei fod yn bwysig i hybu'r gymuned leol trwy gefnogi elusennau lleol a noddi digwyddiadau lleol. Mae Cyfarwyddwyr J & P yn gefnogwyr rygbi brwd ac maent yn noddi timau rygbi lleol yn ystod y flwyddyn.

What happens when I request a quote?

A friendly and experienced staff member will call you to arrange an appointment at your convenience

An experienced designer will come to your home to discuss your requirements in detail.

Our designer will either provide a detailed written quotation on site, or arrange for it to be delivered to you within a few days.

We will be with you every step of the way to provide as much advice and support as you need, for as long as you need it.

.

Registered in England and Wales No. 05353644 | VAT Number: 050899187